Temps d'action de la cordarone

Wype%u0142nij poni%u017Cszy formularz, a my
oddzwonimy ze szczegů%u0142ami.